Drikk vann

Vann er grunnleggende for alt liv på jorden, og kroppen vår består av minst 50 prosent vann.

Nest etter oksygen er vann den viktigste forutsetningen for liv. Vann har en rekke livsviktige funksjoner som vi ikke kan klare oss uten. Vi kan leve i flere uker uten mat, men kun noen få døgn uten vann.

Den vesentlige bestanddelen i blodplasma er vann. Vannets unike løsningsevne sørger for at oksygen og viktige mineraler og næringsstoffer transporteres rundt i kroppen, og at avfallsstoffer fraktes bort.

Vann har stor varmekapasitet og er den suverent viktigste klimaregulerende faktor for alt liv på jorda, som for kroppen vår skjer gjennom fordampning fra hudoverflaten når vi blir varme.

Riktig væskebalanse er grunnleggende for fysisk yteevne, konsentrasjon og generelt velvære. Vann er vår største og viktigste kilde til å opprettholde væskebalansen. Det finnes ingen annen væske som kan erstatte vann.

En voksen person trenger 2,5 liter væske i døgnet, og om lag halvparten får vi gjennom maten (tallene varierer med kroppsvekt og aktivitetsnivå). Resten tilføres gjennom drikke, og da bør vann være et naturlig førstevalg.

Vann anbefales spesielt fremfor sukkerholdige og sure leskedrikker (Cola har en pH på 2.5), for å forhindre at anbefalt inntak av sukker blir overskredet og for å unngå nedbryting av tannemaljen.

Vann er hovedkilde for kroppens væskebehov

Rikelig med vann er spesielt viktig ved høyt aktivitetsnivå og ved høy temperatur, men i en normal hverdag holder det med å drikke når man føler seg tørst.

Vestfold Vann anbefaler derfor vann som hovedkilde for kroppens væskebehov, og vi i Vestfold Vann er stolte av å kunne tilby naturens egen tørstedrikk.

Rent vann fra Vestfold vann er naturlig, sundt og rimelig. Vestfold Vann produserer og leverer vann frem til sine eierkommuner for ca 3 kroner pr kubikkmeter (1 m3 = 1 000 l).


DRIKKEFLASKER FRA VESTFOLD VANN

Vestfold Vann har i flere år samarbeidet med tannhelsetjenesten i Vestfold for å fokusere på vannets fantastiske egenskaper og fordeler.

Vestfold Vann har til nå delt ut flere hundre tusen drikkeflasker for å bidra til økt oppmerksomhet rundt vårt store felles gode, og deler fortsatt ut til lag og foreninger etter nærmere henvendelse. Send gjerne henvendelse via vårt kontaktskjema ved ønske om drikkeflasker.


Vestfold Vann har levert rent vann i over 50 år.

Vannkvalitet

GOD VANNKVALITET I FARRIS OG EIKEREN

I vannbehandlingsanleggene passerer vannet to separate hygieniske barrierer slik at eventuelle sykdomsfremkallende stoffer som bakterier, virus og parasitter blir uskadeliggjort. I forbindelse med rense- og desinfeksjonsprosessen økes også vannets pH, alkalitet og kalsiuminnhold. Dette gjøres for at vannet skal være mest mulig nøytralt og ikke tære innvendig på rørinstallasjoner.

Vannet fra Vestfold Vann blir kontinuerlig overvåket med on-line måleutstyr. I tillegg tas det daglig vannprøver som analyseres på Vestfold Vanns eget laboratorium, og hver uke sendes vannprøver til et akkreditert laboratorium. Vi overvåker kvaliteten ute på forsyningsnettet, både i egen regi og i samarbeid med eierkommunene.

SIKKERHET I VANNFORSYNINGEN

Vestfold Vann kan se tilbake på snart fem tiår med stabil vannleveranse, uten nevneverdige driftsforstyrrelser. Forsyningssituasjonen er generelt meget god og Vestfold Vann har stor fokus på sikkerhet i vannforsyningen, både med hensyn på kvalitet og mengde.

Vestfold Vann har som intensjon å være godt forberedt i forhold til uønskede hendelser som kan true vannforsyningen. Vi oppfordrer derfor alle til å varsle oss dersom noe oppleves som unormalt, i forhold til vannkilde- og omkringliggende omgivelser, eller i tilknytning til våre anlegg. Vi henstiller samtidig til at det vises hensyn i forhold til våre drikkevannskilder, Farris og Eikeren. Vi oppfordrer alle til å ferdes med aktsomhet i og i nærheten av våre vannkilder.

Rapporter fra kildeovervåkning

Farrisvassdraget

Eikerenvassdraget

VAKTTELEFON

Dersom du oppdager forhold som du mener at vi bør vite om vennligst ring vår vakttelefon som er bemannet 24 timer i døgnet. Dersom henvendelsen ikke trenger øyeblikkelig oppfølging kan også vårt kontaktskjema benyttes.

Den enkelte kommune er ansvarlig for å varsle innbyggerne om hendelser innenfor sitt respektive vannforsyningssystem.

Informasjon om avvik i vannforsyningen fra Vestfold Vann til vil bli lagt ut på våre hjemmesider. For tiden har vi ingen slike hendelser.

Vakttelefon: 478 29 620


Dersom du oppdager forhold som du mener at vi bør vite om vennligst ring vår vakttelefon som er bemannet 24 timer i døgnet.

Vannforbruk 2022-2024

Vestfold Vann leveranse totalt, gjennomsnitt pr måned (m3 pr døgn) 2022-2024


VIL DU SE VANNFORBRUKET I DIN KOMMUNE?

Klikk på din kommune: Sandefjord, Tønsberg, Færder, Horten og Holmestrand

 


Hver nordmann bruker ca 140 liter rent vann per dag.