Politikk for kvalitet og ytre miljø

Vestfold Vann skal til enhver tid levere nok vann av riktig kvalitet til våre eierkommuner (jf. Selskapsavtalen/ Drikkevannsforskriften).

Vi vil kontinuerlig forbedre vår virksomhet og aktivt arbeide for å redusere ressursbruk og negativ miljøpåvirkning, med støtte i vårt kvalitetssystem.