Kvalitets- og miljøpolitikk

Vestfold Vann skal til enhver tid levere nok vann av riktig kvalitet iht. Drikkevannsforskriften som innfrir alle gjeldende interne og eksterne krav og eierkommunenes forventninger.

Vi vil kontinuerlig forbedre kvalitetssystemet, prosesser, anlegg og kildebeskyttelse med fokus på vannleveransens kvalitet og vår miljøpåvirkning.

Vi vil forebygge miljøforurensning og aktivt arbeide for å optimalisere energiforbruk og kjemikalieforbruk samt redusere avfallsmengden i henhold til våre planer for vesentlige miljøaspekter.

 

Vestfold Vann skal til enhver tid levere nok vann av riktig kvalitet.