Viktig om vann og avløp ved huskjøp

Dette bør du vite om vann og avløp og ansvarsforhold når du kjøper hus/leilighet

I de fleste kommuner, også i Vestfold, er det huseiers ansvar å holde stikkrørene i god stand. Meld fra til kommunen ved mistanke om vannlekkasje.
Gamle rør, mangelfull oppfølging eller fravær av vedlikehold kan medføre en betydelig avkorting eller uteblivelse av forsikringsutbetaling ved vannlekkasjer.
Det er selgers ansvar å formidle kunnskap om huset, også om vann og avløp. Sjekk med tidligere eier eller i takstpapirer for å få rede på rørmateriale og alder.
Er rørene i huset/leiligheten i galvanisert stål og eldre enn 40 år, bør de byttes så raskt som mulig.
Oppstår det lekkasje i ledningsnettet fra kommunalt rør og inn til privat eiendom, er det huseiers ansvar å utbedre lekkasjen etter pålegg fra kommunen.
Ved lekkasjer i en privat fellesledning der flere er koblet på, har de tilkoblede husstandene et felles ansvar.
Det anbefales at alle ledninger som går over annen manns grunn har en tinglyst avtale om ledningsrettigheter.
Sjekk om spillvann og overvann er fremført i separate ledninger. Kommunen kan stille dette som krav, noe som kan medføre en betydelig kostnad for huseier. Det samme gjelder krav til at avløpsledning er lukket (vannlås) og vanntett.

Ledningen inn til boligen er huseiers ansvar.