Vanningsrestriksjoner

Til alle i Sandefjord, Færder, Tønsberg, Re, Horten og Holmestrand:
For at alle abonnenter skal få vann ved høyt sommerforbruk, må kommunene innføre vanningsbegrensninger.

Det innføres følgende vanningsplan fra mandag 21. mai til fredag 24. august 2018

Vanning kan skje på følgende dager etter forbokstav i familie-/boretts-/sameiets navn i tidsrommet kl. 18.00 – 23.00.
Det er bokommunen som følger opp at vanningsrestriksjonene i sin kommune blir fulgt.

A-G: mandag + torsdag
H-L: tirsdag + fredag
M-Å: onsdag + lørdag

 

Til annen vanning tillates kun en spreder pr. eiendom og vannslangen skal være frakoplet utenom vanningsdagene.
Borettslag og sameiet har vanningsdag etter borettslagets/sameiets navn.
Vanning med åpen slange er forbudt.
Hytter har ikke tillatelse til å vanne (gjelder ikke alle kommuner – sjekk egen kommune for hvilke bestemmelser som gjelder for hyttevanning).
Bruk av automatiske vanningsanlegg krever spesiell tillatelse fra kommunen.
Gårdbrukere og gartnere som har vanning etter vannmåler, kan vanne etter avtale med kommunen.
NB! Ved brannutrykning må all vanning stoppes.

Alle henvendelser må rettes til teknisk etat i bokommunen.

PLENVANNING MED SPREDER ER IKKE TILLATT.

Det er selvfølgelig lov til å vanne med kanne hver dag.


Riktig vanning gir plantene bedre livsvilkår.