Driftsavdelingen

Driftsavdelingen sørger for daglig drift av vannforsyningsanlegget, samt forebyggende vedlikehold og reparasjoner. Driftsavdelingen sørger også for døgnkontinuerlig beredskapsvakt. Avdelingen har høyt kvalifiserte medarbeidere innen aktuelle fagdisipliner, som sørger for høy kvalitet på våre anlegg, og som sikrer kompetanse dersom uforutsette situasjoner skulle oppstå.


Rent vann fra Vestfold Vann i snart 50 år.