Anleggsavdelingen

Anleggsavdelingen sørger for planlegging og utførelse av nye investeringsprosjekter, slik som utskifting av gamle vannledninger, bygging av pumpestasjoner, høydebassenger mv. Anleggsavdelingen ble etablert midt på nitti tallet, og har siden den gang sørget for utbygging av ny hovedvannledning fra Jarlsberg til Eidsfoss, nytt vannbehandlingsanlegg med inntaksledning i Eikeren, utskifting av hovedvannledning på strekningen Seierstad – Akersvann, ny hovedvannledning Svinevoll – Åsgårdstrand, bygging av nødstrømsanlegg mv.