Ledningsnett & Anlegg

TO ANLEGG

Vestfold Vann eier og drifter to likeverdige vannbehandlingsanlegg. Seierstad vannbehandlingsanlegg ligger ved Lågen (rett nord for Bommestad) og har Farris som vannkilde, mens Eidsfoss vannbehandlingsanlegg har Eikeren som kilde.

Eidsfoss Vannverk

Eidsfoss Vannverk ligger på Eidsfoss i Holmestrand kommune og har Eikeren som sin råvannskilde. Vannverket ble tatt i bruk i 2006. Eikeren er en vannkilde med god vannkvalitet, innsjøen er på 26 kvadratkilometer og har en største dybde på 156 meter.

Seierstad Vannverk

Vannverket på Seierstad i Larvik med Farris som vannkilde forsyner sørfylket med vann. Fra Seierstad blir vannet levert via et 1000mm vannrør som strekker seg fra Larvik til Frodeåsen i Tønsberg med avgreninger til Sandefjord, Færder, Tønsberg, Horten og Holmestrand. Langs disse rørledningene er det 39 utestasjoner som kommuniserer med  hovedanlegget på Seierstad.

 

Mellom vannbehandlingsanleggene på Seierstad og Eidsfoss er det lagt en hovedvannledning som sørger for at vannet kommer trygt fram til et tilkoblingspunkt i kommunen, deretter overtar kommunen ansvaret, mens du har ansvaret på din tomt og i din bolig.