Hardhet på vann

«Hardhet» et mål for vannets innhold av salter, i første rekke salter av kalsium og magnesium. Hardhet uttrykkes vanligvis i form tyske hardhetsgrader (°dH) eller som mengde kalsium pr liter (mg Ca/l). Norske overflatevannkilder inneholder normalt lite salter, og vannet betegnes som «bløtt». Grunnvann har gjerne høye konsentrasjoner, og vannet betegnes som «hardt»

Dersom du mottar vann fra Vestfold Vann vil det ikke være behov for tilsetting av salt i oppvaskmaskinen.

Vestfold vann tilsetter en liten mengde kalsium i vannbehandlingen (for å hindre korrosjon), men vannet klassifiseres fortsatt som «bløtt». Kalsium og magnesium gir et gråhvitt belegg på kjeler, glass, oppvaskmaskiner mv, og det bidrar til at såpe skummer dårlig og blir mindre effektiv.

Les mer om dette på Wikipedia


Vannet fra Vestfold Vann ligger mellom 0-5 dH° og har betegnelsen bløtt vann.

Vanningsrestriksjoner

Til alle i Sandefjord, Færder, Tønsberg, Horten og Holmestrand:
For at alle abonnenter skal få vann ved høyt sommerforbruk, må kommunene innføre vanningsbegrensninger.

Fra mandag 27. mai til mandag 26. august 2024 innføres det vanningsplan for din kommune.

Vanning kan skje etter forbokstav i etternavn eller navn på borettslag/sameie, på følgende dager mellom kl. 18.00 og 23.00:

A-G: mandag + torsdag
H-L: tirsdag + fredag
M-Å: onsdag + lørdag

 

Det er tillatt å vanne bed, busker og lignende med enten én spreder eller én håndholdt hageslange med munnstykke, eller svetteslange og automatiske dryppvannsanlegg, så lenge du kun vanner på de dager/tidspunkt som er avsatt til deg.
Vanning av plen eller vanning uten munnstykke på vannslange, er ikke tillatt.

Har du spørsmål? Ta kontakt med teknisk etat i din bokommune, eller se kommunens nettside.

Fritidsboliger/hytter har ikke tillatelse til å vanne (gjelder ikke alle kommuner. Sjekk din egen kommune for hvilke bestemmelser som gjelder for hyttevanning). Det kan gis dispensasjon for vanning av nysådd plen eller ferdigplen, samt nyanlagte busker og hekker. Søknad om dispensasjon sendes til din bokommune.

 

Du har selvfølgelig lov til å vanne – med kanne 🙂


Riktig vanning gir plantene bedre livsvilkår.

Kapasitet og vannforbruk

Vannforsyningssystemet er utbygd til å dekke normalt vannforbruk til husholdning, offentlige formål, industri etc.

Ved normalt forbruk er du som abonnent sikret en god vannforsyning, med tilfredsstillende trykk. Kommunenes vannforsyningssystem er imidlertid ikke dimensjonert for at alle skal kunne vanne samtidig. Når vannforbruket øker så reduseres trykket i ledningsnettet. Dette er årsaken til at høyereliggende områder opplever lavt trykk, eller blir uten vann, ved lekkasje. Den samme situasjonen vil oppstå dersom alle vanner samtidig – ledningene er rett og slett ikke dimensjonert for et så høyt forbruk. Derfor innfører kommunene hvert år vanningsrestriksjoner, der tilgang til hagevanning begrenses til utvalgte områder for hver ukedag. Ved branner i nabolaget, og ved storbranner, må vanningen opphøre.

Råd om hagevanning

Informasjon om riktig vanning som kan føre til et fornuftig forbruk, og samtidig gi plantene bedre livsvilkår.

Gode råd om hagevanning

Plenen din er robust og tåler tørke. Du bør prioritere blomster og busker.
Pass på at utendørs kraner ikke står og lekker.
Juster opp knivene på gressklipperen slik at gresset ikke klippes for langt ned. Da tåler det bedre sol og tørke og blir ikke så fort tørt/brunt.
Vann i overskyet vær og gjerne under eller etter et regnvær. (De fleste regnskyll om sommeren gir ikke nok vann til ei rotbløyte).
Ei rotbløyte vil si 2-3 cm vann.
Andre vannkrevende aktiviteter som bilvask, vask av husfasader og lignede bør ikke gjøres i utrengsmål. Innrett arbeidet på en måte som krever minst mulig vannforbruk.

Eksempel på vannforbruk på en familie på 4

En familie på 4 bruker i gjennomsnitt ca 500-600 liter vann pr døgn. Dersom du har en hagespreder med normalt trykk i 3-4 timer tilsvarer dette et vannforbruk på 2500-3000 liter, altså 4-5 ganger normalt husholdningsforbruk.

 

For huseier

Hvor er stoppekrana?

Du vet vel hvor stoppekrana (hovedstengeventil) i huset ditt er? Alle i husstanden bør vite hvor den er, også ungene, og den skal være tydelig merket. Å stenge vanntilførselen er avgjørende for å begrense skadene hvis det først oppstår en lekkasje innomhus. Det er også viktig å vite hvor den utvendige hovedstengeventilen er. Også den skal være tydelig merket og bør være synlig til alle årstider.


Dette bør du vite om vann og avløp og ansvarsforhold når du kjøper hus/leilighet.


RØRLEGGERENS SJEKKLISTE


Gode råd til folk som er ute for å kjøpe enebolig, rekkehus og hytte

Ved kjøp av bolig er det en del ting du bør være oppmerksom på, som stoppekran og vannmåler. Få salgsoppgaven tilsendt og les den på forhånd slik at du er forberedt når du kommer å visning. Gå nøye igjennom tilstandsrapporten. Se boligen to ganger. Andre gang du kommer legger du merke til andre ting.

Ta med deg noen som har teknisk kunnskap på visningen. Sjekk alder på det ytre røropplegget. Er rørene fra 50-tallet eller tidligere, er de gått ut på dato for lengst. Belag deg i så fall på å skifte dem ganske umiddelbart. Sjekk også det innvendige røropplegget. Gjør deg kjent med hvor stoppekran og eventuelt vannmåler befinner seg.


Gjør deg kjent med hvor stoppekrana er.

Viktig om vann og avløp ved huskjøp

Dette bør du vite om vann og avløp og ansvarsforhold når du kjøper hus/leilighet

I de fleste kommuner, også i Vestfold, er det huseiers ansvar å holde stikkrørene i god stand. Meld fra til kommunen ved mistanke om vannlekkasje.
Gamle rør, mangelfull oppfølging eller fravær av vedlikehold kan medføre en betydelig avkorting eller uteblivelse av forsikringsutbetaling ved vannlekkasjer.
Det er selgers ansvar å formidle kunnskap om huset, også om vann og avløp. Sjekk med tidligere eier eller i takstpapirer for å få rede på rørmateriale og alder.
Er rørene i huset/leiligheten i galvanisert stål og eldre enn 40 år, bør de byttes så raskt som mulig.
Oppstår det lekkasje i ledningsnettet fra kommunalt rør og inn til privat eiendom, er det huseiers ansvar å utbedre lekkasjen etter pålegg fra kommunen.
Ved lekkasjer i en privat fellesledning der flere er koblet på, har de tilkoblede husstandene et felles ansvar.
Det anbefales at alle ledninger som går over annen manns grunn har en tinglyst avtale om ledningsrettigheter.
Sjekk om spillvann og overvann er fremført i separate ledninger. Kommunen kan stille dette som krav, noe som kan medføre en betydelig kostnad for huseier. Det samme gjelder krav til at avløpsledning er lukket (vannlås) og vanntett.

Ledningen inn til boligen er huseiers ansvar.

Gode råd for å unngå lekkasje

Her får du noen gode råd, samt informasjon om gjeldende restriksjoner på bruk av vann.

Med en bevisst holdning til vannbruk, påpasselighet og enkle midler forøvrig kan du spare deg selv og ditt nærmiljø for penger og ergrelser.


Frost

Sørg for at kjellervinduer og ventiler er lukket om høsten. Dette er meget viktig for å kunne forebygge frostskader. Avtapping av ute-tappekranen er også meget viktig, og bør gjøres i god tid før kulden setter inn. Kjøp eventuelt selvdrenerende kran.

Kondens

Oppdager du mye kondens på vannrørene i kjelleren, kan dette bety at f.eks. toalettet står og renner. Reparer straks eventuelle skader eller kontakt rørlegger.

Omlegging eller reparasjon av stikkledning

Ta omleggingen eller reparasjonen av stikkledningen din på sommerstid, så slipper du store omkostninger med tele på vinterstid.

Innvendig og utvendig stoppekran

Forsikringen forlanger både at du skal vite hvor avstengings-ventilene er, og at de er i orden. (Både den innvendige og den utvendige).

Oppfordring

Dersom du skulle oppdage noe som kan tyde på vannlekkasje, kontakt da straks driftsavdelingen i din kommune. Kommunen (Teknisk etat) vil i sin tur kontakte Vestfold Vanns lekkasje-kontroll som har både tidsmessig utstyr og den rette ekspertisen for slike oppdrag.

Beredere/varmtvannstank

Dersom overløpet på din bereder/varmtvannstank står og renner, renner det ikke bare bort unødvendig vann. Også unødvendig energi i form av strøm går tapt.

Hvis du har vannmåler

Er tallene på vannmåleren i bevegelse når det ikke blir brukt vann, kan dette tyde på at det står installasjoner og renner. Det kan være toaletter, sikkerhetsventiler eller urinaler.

Kjølemaskiner/elektriske air condition anlegg

Skjekk at magnetventilen tetter totalt. Gjør den ikke det har anlegget ditt gjennomstrømning av vann 24 timer i døgnet.

Hytteeiere blir oppfordret til å vente med å sette på vannet i sine sommerledninger

Årsaken er risiko for vannskader. Det kan fortsatt være snø og kuldegrader om natta. Står vannet på, kan det føre til store skader.

Hytteområder som er tilknyttet kommunal vannledning får ikke vann før 1. mai, men i en del hytteområder er det private som stenger og åpner vannet høst og vår. Ved påsketider ser vi av vannmålerne at forbruket øker. Det betyr at mange hytteeiere skrur på vannet i forbindelse med påsken. Det medfører fare for frostskader, så vær tålmodig og vent med å sette på vannet.

I noen tilfeller står vannkranene åpne om vinteren. Når vannet settes på i sommerledningen vil det fosse ut av kranene. Det har skjedd at hytteeiere har oppdaget at vann fosser ut av nabohytta, som det ikke er folk i. Sjekk derfor alltid tidspunkt for når vannet åpnes om våren og få stengt kranene i tide.

Rørleggerens sjekkliste

Norske Rørleggerbedrifters landsforening (nrl.no) anbefaler huskjøpere å sjekke følgende:

 

BYGGEÅR FOR BADET: Et bad som er eldre enn 15-20 år må trolig utbedres om få år.
LUKT OG FUKT: Dårlig lukt kan være tegn på fukt. Se etter fuktmerker, skjolder, mørke flekker og svarte prikker.
VENTILASJON: Alle bad skal ha avtrekksluke/mekanisk vifte og luftespalte i døra
DUSJHJØRNE ELLER KABINETT: Dusjing rett på flisene øker risikoen for vannskader hvis ikke membranen er korrekt utført. Er flisefugene hele og tett? Er det løse fliser?
BADEKAR: Se etter skjolder og fuktflekker under karet. Er karet murt inn? Sjekk at det er inspeksjonsluke.
SLUK: Det skal være tilstrekkelig fall fra gulv til sluk. Spyl vann på gulvet og se om det blir liggende eller renner ned i sluket.
TOALETT: Det er særlig viktig at vegghengt toalett er korrekt montert, det vil si foran membranen. Det tryggeste er at det er skåret ut en spalte nede ved gulvet. Da vil eventuelt lekkasjevann renne ut på gulvet og lekkasjen oppdages raskt.

Lekkasjekontroll

Drikkevann – En viktig og dyrbar ressurs

En stor del av vårt verdifulle drikkevann når ikke frem til forbruker. Det forsvinner gjennom utette vannledninger. Vannlekkasjer i Vestfold Vanns forsyningsområde utgjør så mye som 25% av totalt levert vann fra to vannbehandlingsanlegg. Lekkasjene oppstår både på kommunale forsyningsledninger og på private stikk og fellesledninger.

Det er bestemt i kommunene at lekkasjeandelen skal være så lav som mulig. Det er satt et mål om under 20% vanntap. For å få til dette må lekkasjene finnes og repareres, alternativt må dårlige rør skiftes ut med nye.

Kommunene i Vestfold Vann samarbeider om dette og det er etablert gjennom Vestfold Vann IKS en spesialisert lekkasjeavdeling som har ansvaret for lekkasjekontroll på distribusjonsledningene til kommunen, samt på private ledninger som er koblet til kommunens ledninger.

Lekkasjekontrolløren vil alltid kontakte huseier i forbindelse med kontroll eller ved mistanke om at det er noe galt med eiendommens vannledning. Vi tar kontakt ved å ringe på døren, lapp i postkassen eller pr. telefon for å gjøre avtale om besiktigelse og sjekk av innvendig røranlegg. Det vil alltid og uoppfordret vises legitimasjon ved slike besøk. Det vil også ofte være behov for å peile vannledningen for å finne traseen over eiendommen og hvor vannledningen er tilkoblet hovedvannledningen til kommunen.

 

Hvis det konkluderes med vannlekkasje eller feil på eiendommens vannledning eller utstyr er det noen punkter det er greit å vite om og huske på:

 

Oversikt og informasjon

 

1. Ansvarlig – Huseier er eier og selv ansvarlig for vannledningen og tilhørende utstyr inn til huset, samt innvendig installasjon i huset, fra og med anboringsklammer på kommunens hovedledning og inn. Se figur.

 

2. Materiale – Utvendig stikkledning kan være laget av forskjellige materialer. Dette kan være galvanisert stål, kobber og plastmaterialer som PE. Kontrolløren vil forsøke å finne ut dette for deg.

 

3. Kontroll – For å finne ut om lekkasjen er på innvendig eller utvendig ledning må kontrolløren foreta en innvendig kontroll og inspeksjon, hvor innvendig stoppekran og eventuelt sanitærutstyr sjekkes.

 

4. Utvendig stikkledning – Kontrolløren vil forsøke å peile opp ledningstraseen over eiendommen og finne utvendig stoppekran samt forsøke å angi hvor vannledningen er påkoblet hovedledning. Resultatet vil markeres med blå spray og det vil tegnes en enkel skisse over anlegget.

 

5. Dokumentasjon og informasjon – Når alle overstående punkter er utført vil kontrolløren informere deg om saken. Hvis det konstateres lekkasje vil dette utløse en rapport til kommunen som i sin tur vil sende pålegg til huseier om å utbedre lekkasjen. Avhengig av hva slags feil som blir funnet og hvilket rørmateriale som din vannledning består av skjer følgende:

Lekkasje på utvendig galvanisert stikkledning. Hele røret må byttes.

Lekkasje på kobber eller plastrør. Lekkasjen kan repareres. Nøyaktig lokalisering av lekkasjen kan, hvis nødvendig, utføres av et privat lekkasjesøkingsfirma.

Lekkasje på utstyr eller innvendig anlegg. Lekkasjen kan repareres av et autorisert rørleggerfirma.

 

6. Forsikring – Ta kontakt med forsikringsselskap for å melde inn skaden. Det vil være forskjellige vilkår og muligens dårlig dekning av skade på enkelte rørmaterialer, dette vil forsikringsselskapene kunne gi tilbakemelding på.

 

7. Privat fellesledning – I enkelte tilfeller vil ledningen din være knyttet til en privat fellesledning. Kommunen kan informere deg nærmere om hvordan man forholder seg til dette.

 

8. Pålegg om utbedring – Kommunen vil sende deg et pålegg om utbedring av vannlekkasjen. Det er normalt ca. fire ukers frist for å utbedre skaden eller lekkasjen. Det anmodes allikevel om å iverksette utbedring av lekkasjen så raskt som praktisk mulig.

 

9. Feil – De fleste lekkasjene blir funnet ved hjelp av avansert måleutstyr og et kompetent personell. En sjelden gang vil det være avvik på feilen det er rapporter på ved oppgraving. Skulle det vise seg at feilen/lekkasjen befinner seg på kommunens anlegg eller hos annen privat eier, eller det er usikkerhet rundt dette, må Vestfold Vann eller kommunen kontaktes umiddelbart for besiktigelse av åpen grøft for nærmere undersøkelser og dokumentasjon. Videre gravearbeid bør stoppes inntil disse undersøkelsene er utført. Kommunen vil ta stilling til det videre arbeidet og ansvarsforholdet i slike tilfeller.

 

Last ned denne informasjonen