Styret & representantskapet

Møteplan 2024

Redegjørelse Åpenhetsloven

Styret i Vestfold Vann IKS

Januar 2020 – desember 2024

Navn Funksjon Telefon
Vidar Ullenrød  Styrets leder +47 94 14 10 77
Erland Buøen  Styrets nestleder +47 90 94 10 54
Line Høienholm  Styremedlem +47 92 02 05 29
Ranveig Rønningen Saaghus  Styremedlem +47 41 66 24 32
Olav Bjørnli  Styremedlem +47 95 02 48 11
Trond Charles Westby  Styremedlem – ansattes representant +47 45 41 06 20
Thor Henry Thorød  Første varamedlem +47 48 24 74 15
Jorunn Anne Midthun  Andre varamedlem +47 47 75 57 71
Jan-Agnar Stålerød  Tredje varamedlem +47 41 60 00 42
Rune Trøen  Varamedlem – ansattes representant +47 45 25 87 90

Medlemmer representantskapet

Valgperiode 2024-2028
Eierkommunene stiller med ordfører som representantskapsmedlem

 

Medlem Varamedlem Kommune
Bjørn Ole Gleditsch Cathrine Andersen Sandefjord kommune
Tom Mello Anders Mathisen Færder kommune
Bent Moldvær Frank Pedersen Tønsberg kommune
Christina Bratli Eddy Robertsen Horten kommune
Alf Johan Svele Jan Fredrik Vogt Holmestrand kommune
Birgitte Gulla Løken Gina Merethe Johnsen Larvik kommune