Styret & representantskapet

Møteplan 2023

Redegjørelse Åpenhetsloven

Styret i Vestfold Vann IKS

Januar 2020 – desember 2022

Navn Funksjon Telefon
Vidar Ullenrød  Styrets leder +47 94 14 10 77
Erland Buøen  Styrets nestleder +47 90 94 10 54
Line Høienholm  Styremedlem +47 92 02 05 29
Ranveig Rønningen Saaghus  Styremedlem +47 41 66 24 32
Olav Bjørnli  Styremedlem +47 95 02 48 11
Trond Charles Westby  Styremedlem – ansattes representant +47 45 41 06 20
Thor Henry Thorød  Første varamedlem +47 48 24 74 15
Jorunn Anne Midthun  Andre varamedlem +47 47 75 57 71
Jan-Agnar Stålerød  Tredje varamedlem +47 41 60 00 42
Rune Trøen  Varamedlem – ansattes representant +47 45 25 87 90

Medlemmer representantskapet

Valgperiode 2020-2022
Eierkommunene stiller med ordfører som representantskapsmedlem

Medlem Varamedlem Kommune
Bjørn Ole Gleditsch Cathrine Andersen Sandefjord kommune
Jon Sanness Andersen Bjørn Kåre Sevik Færder kommune
Steinar Solum Anne Rygh Pedersen Tønsberg kommune
Are Karlsen Christina Bratli Horten kommune
Elin Gran Weggesrud Tove Odeskaug Holmestrand kommune