Gode råd for å unngå lekkasje

Her får du noen gode råd, samt informasjon om gjeldende restriksjoner på bruk av vann.

Med en bevisst holdning til vannbruk, påpasselighet og enkle midler forøvrig kan du spare deg selv og ditt nærmiljø for penger og ergrelser.


Frost

Sørg for at kjellervinduer og ventiler er lukket om høsten. Dette er meget viktig for å kunne forebygge frostskader. Avtapping av ute-tappekranen er også meget viktig, og bør gjøres i god tid før kulden setter inn. Kjøp eventuelt selvdrenerende kran.

Kondens

Oppdager du mye kondens på vannrørene i kjelleren, kan dette bety at f.eks. toalettet står og renner. Reparer straks eventuelle skader eller kontakt rørlegger.

Omlegging eller reparasjon av stikkledning

Ta omleggingen eller reparasjonen av stikkledningen din på sommerstid, så slipper du store omkostninger med tele på vinterstid.

Innvendig og utvendig stoppekran

Forsikringen forlanger både at du skal vite hvor avstengings-ventilene er, og at de er i orden. (Både den innvendige og den utvendige).

Oppfordring

Dersom du skulle oppdage noe som kan tyde på vannlekkasje, kontakt da straks driftsavdelingen i din kommune. Kommunen (Teknisk etat) vil i sin tur kontakte Vestfold Vanns lekkasje-kontroll som har både tidsmessig utstyr og den rette ekspertisen for slike oppdrag.

Beredere/varmtvannstank

Dersom overløpet på din bereder/varmtvannstank står og renner, renner det ikke bare bort unødvendig vann. Også unødvendig energi i form av strøm går tapt.

Hvis du har vannmåler

Er tallene på vannmåleren i bevegelse når det ikke blir brukt vann, kan dette tyde på at det står installasjoner og renner. Det kan være toaletter, sikkerhetsventiler eller urinaler.

Kjølemaskiner/elektriske air condition anlegg

Skjekk at magnetventilen tetter totalt. Gjør den ikke det har anlegget ditt gjennomstrømning av vann 24 timer i døgnet.

Hytteeiere blir oppfordret til å vente med å sette på vannet i sine sommerledninger

Årsaken er risiko for vannskader. Det kan fortsatt være snø og kuldegrader om natta. Står vannet på, kan det føre til store skader.

Hytteområder som er tilknyttet kommunal vannledning får ikke vann før 1. mai, men i en del hytteområder er det private som stenger og åpner vannet høst og vår. Ved påsketider ser vi av vannmålerne at forbruket øker. Det betyr at mange hytteeiere skrur på vannet i forbindelse med påsken. Det medfører fare for frostskader, så vær tålmodig og vent med å sette på vannet.

I noen tilfeller står vannkranene åpne om vinteren. Når vannet settes på i sommerledningen vil det fosse ut av kranene. Det har skjedd at hytteeiere har oppdaget at vann fosser ut av nabohytta, som det ikke er folk i. Sjekk derfor alltid tidspunkt for når vannet åpnes om våren og få stengt kranene i tide.