Vestfold Vann IKS

Vestfold Vann IKS (interkommunalt selskap) ble etablert i 1968, og eies i dag av de 6 Vestfold-kommunene Larvik, Sandefjord, Tønsberg, Færder, Horten og Holmestrand. Selskapets oppgave er å forsyne  eierkommunene med vann som holder drikkevannskvalitet.

Vannet benyttes av kommunenes rundt 170.000 innbyggere, og brukes i tillegg til industriell virksomhet og til jordvanning. Hvert år produserer og distribuerer Vestfold Vann ca. 22 millioner kubikkmeter vann.

Larvik kommune ble deltaker med 0,1 % eierandel 1. januar 2024 og vil gå inn som ordinær eier med ca. 23 % eierandel når vannforsyningssystemene er sammenkoblet.

31 ansatte

Vestfold Vann har 31 medarbeidere, og er organisert i tre avdelinger; lekkasjekontroll, drift og anlegg. Selskapet har en døgnkontinuerlig vaktordning. Ønsker du å kontakte oss? Oversikt over kontaktpersoner.