Vestfold Vann IKS

Vestfold Vann IKS (interkommunalt selskap) ble etablert i 1968, og eies i dag av de 5 Vestfold-kommunene Sandefjord, Tønsberg, Færder, Horten og Holmestrand. Selskapets oppgave er å forsyne disse kommunene med vann som holder drikkevannskvalitet.

Vannet benyttes av kommunenes rundt 160.000 innbyggere, og brukes dessuten i industriell virksomhet og til jordvanning. Hvert år produseres og distribuerer Vestfold Vann rundt 23 millioner kubbikkmeter vann. Larvik er ikke med i Vestfold Vann, men besørger sin egen vannforsyning. En nærmere beskrivelse av Vestfold Vanns historie finner du her.

Vestfold Vann forsyner Sandefjord, Tønsberg,
Færder, Horten og Holmestrand.

31 ansatte

Vestfold Vann har 31 medarbeidere, og er organisert i tre avdelinger; lekkasjekontroll, drift og anlegg. Selskapet har en døgnkontinuerlig vaktordning. Ønsker du å kontakte oss? Oversikt over kontaktpersoner.


 

Vi har levert rent vann i over 50 år