Vestfold Vann IKS

Vestfold Vann IKS (interkommunalt selskap) ble etablert i 1968, og eies i dag av de 5 Vestfold-kommunene Sandefjord, Tønsberg, Færder, Horten og Holmestrand. Selskapets oppgave er å forsyne disse kommunene med vann som holder drikkevannskvalitet.

Vannet benyttes av kommunenes rundt 160.000 innbyggere, og brukes dessuten i industriell virksomhet og til jordvanning. Hvert år produseres og distribuerer Vestfold Vann rundt 23 millioner kubbikkmeter vann. Larvik er ikke med i Vestfold Vann, men besørger sin egen vannforsyning.

Vestfold Vann forsyner Sandefjord, Tønsberg,
Færder, Horten og Holmestrand.

31 ansatte

Vestfold Vann har 31 medarbeidere, og er organisert i tre avdelinger; lekkasjekontroll, drift og anlegg. Selskapet har en døgnkontinuerlig vaktordning. Ønsker du å kontakte oss? Oversikt over kontaktpersoner.


 

Vi har levert rent vann i over 50 år