Vannkvalitet – Analyseresultater

Vestfold Vann IKS følger et analyseprogram som innebærer uttak av vannprøver av både råvann og behandlet vann på våre to vannbehandlingsanlegg på Eidsfoss og Seierstad.

PRØVEUTTAK SEIERSTAD: 14.01.19
PRØVEUTTAK EIDSFOSS: 14.01.19

Analyse Benevning Grenseverdi
rentvann
Råvann
 Seierstad
Rentvann
Seierstad 
Råvann
Eidsfoss
Rentvann
Eidsfoss
Koliforme bakterier Antall/100 ml 0   <1  <1 <1 <1
E. coli Antall/100 ml 0  <1  <1 <1 <1
Intestinale enterokokker Antall/100 ml 0  <1  <1 <1 <1
Clostridium perfringens Antall/100 ml 0   1  <1 <1 <1
Kimtall v/22° /ml 100  30  <10 <10 <10
pH, surhetsgrad 6,5 – 9,5  6,6  7,7  7,3 7,9
Fargetall filtrert  mg/l Pt 20  30  4  12 11
Turbiditet FNU 1  0,16  <0,05  0,10 0,07
Alkalitet mmol/l Ingen  –  0,68  – 0,78
Kalsium, AES mg Ca/l Ingen  –  9,52  – 17,4
Nitritt-nitrogen *) mg N/l 0,05  –  <0,002  – <0,002
UV-transmisjon 5 cm kyvette % Ingen  –  68,1  – 30,0
Ammonium-nitrogen mg N/l 0,50  – 0,013  – 0,040

*) markerer «Ikke akkreditert analyse».
L) Målt ved romtemperatur. Korreksjon med utstyr for automatisk ì temperaturkompensasjon. Måletemperatur er lagret med rådata.


UTVIDEDE ANALYSERESULTATER

Tabell  «Kjemiske og fysiske parametere»


God vannkvalitet fra Vestfold Vann.