Vannkvalitet – Analyseresultater

Vestfold Vann IKS følger et analyseprogram som innebærer uttak av vannprøver av både råvann og behandlet vann på våre to vannbehandlingsanlegg på Eidsfoss og Seierstad.

PRØVEUTTAK SEIERSTAD: 11.03.19
PRØVEUTTAK EIDSFOSS: 11.03.19

Analyse Benevning Grenseverdi
rentvann
Råvann
 Seierstad
Rentvann
Seierstad 
Råvann
Eidsfoss
Rentvann
Eidsfoss
Koliforme bakterier Antall/100 ml 0   <1  <1 <1 <1
E. coli Antall/100 ml 0  <1  <1 <1 <1
Intestinale enterokokker Antall/100 ml 0  <1  <1 <1 <1
Clostridium perfringens Antall/100 ml 0   <1  <1 <1 <1
Kimtall v/22° /ml 100 <10  <10 <10 <10
pH, surhetsgrad 6,5 – 9,5  6,6  7,8  7,3 7,9
Fargetall filtrert  mg/l Pt 20  31  4  12 12
Turbiditet FNU 1  0,14  <0,05  0,10 0,07
Alkalitet mmol/l Ingen  –  0,67  – 0,76
Kalsium, AES mg Ca/l Ingen  –  8,52  – 15,8
Nitritt-nitrogen *) mg N/l 0,05  –  <0,002  – <0,002
UV-transmisjon 5 cm kyvette % Ingen  –  62,8  – 38,0
Ammonium-nitrogen mg N/l 0,50  – 0,015  – 0,068

*) markerer «Ikke akkreditert analyse».
L) Målt ved romtemperatur. Korreksjon med utstyr for automatisk ì temperaturkompensasjon. Måletemperatur er lagret med rådata.


UTVIDEDE ANALYSERESULTATER

Tabell  «Kjemiske og fysiske parametere»


God vannkvalitet fra Vestfold Vann.