Vannkvalitet – Analyseresultater

Vestfold Vann IKS følger et analyseprogram som innebærer uttak av vannprøver av både råvann og behandlet vann på våre to vannbehandlingsanlegg på Eidsfoss og Seierstad.

PRØVEUTTAK SEIERSTAD: 14.05.18
PRØVEUTTAK EIDSFOSS: 14.05.18

Analyse Benevning Grenseverdi
rentvann
Råvann
 Seierstad
Rentvann
Seierstad 
Råvann
Eidsfoss
Rentvann
Eidsfoss
Koliforme bakterier Antall/100 ml 0   2  <1 <1 <1
E. coli Antall/100 ml 0  <1  <1 <1 <1
Intestinale enterokokker Antall/100 ml 0  <1  <1 <1 <1
Clostridium perfringens Antall/100 ml 0  <1  <1 <1 <1
Kimtall v/22° /ml 100  <10  <10 210 <10
pH, surhetsgrad 6,5 – 9,5  6,5  7,8  7,3 8,0
Fargetall filtrert  mg/l Pt 20  33  4  13 12
Turbiditet FNU 1  0,64  0,62  1,0 0,70
Alkalitet mmol/l Ingen  –  0,71  – 0,86
Kalsium, AES mg Ca/l Ingen  –  9,57  – 18,2
Nitritt-nitrogen *) mg N/l 0,05  –  0,002  – <0,002
UV-transmisjon 5 cm kyvette % Ingen  –  57,5  – 32,8
Ammonium-nitrogen mg N/l 0,50  – 0,017  – 0,022

*) markerer «Ikke akkreditert analyse».
L) Målt ved romtemperatur. Korreksjon med utstyr for automatisk ì temperaturkompensasjon. Måletemperatur er lagret med rådata.


UTVIDEDE ANALYSERESULTATER

Tabell  «Kjemiske og fysiske parametere»


God vannkvalitet fra Vestfold Vann.