Vannkvalitet – Analyseresultater

Vestfold Vann IKS følger et analyseprogram som innebærer uttak av vannprøver av både råvann og behandlet vann på våre to vannbehandlingsanlegg på Eidsfoss og Seierstad.

PRØVEUTTAK SEIERSTAD: 11.03.2024
PRØVEUTTAK EIDSFOSS: 22.01.2024

Analyse Benevning Grenseverdi
rentvann
Råvann
 Seierstad
Rentvann
Seierstad 
Råvann
Eidsfoss
Rentvann
Eidsfoss
Koliforme bakterier Antall/100 ml  0 <1  <1  <1  <1
E. coli Antall/100 ml  0 <1  <1  <1  <1
Intestinale enterokokker Antall/100 ml  0 <1  <1  <1  <1
Clostridium perfringens Antall/100 ml  0 <1  <1  <1  <1
Kimtall v/22° /ml  100  <10  <10  14  3
pH, surhetsgrad  6,5 – 9,5  6,7  7,8  –  7,7
Fargetall filtrert  mg/l Pt  20 35  4 14  14
Turbiditet FNU  1  –  0,12  –  0,17
Alkalitet mmol/l  Ingen  –  0,74  –  0,72
Kalsium, AES mg Ca/l  Ingen  –  8,4  –  14,0
Nitritt-nitrogen *) mg N/l  0,05  – <0,001  –  <0,001
UV-transmisjon 5 cm kyvette %  Ingen  –  62,8  –  35,8
Ammonium-nitrogen mg N/l  0,50  –  0,050  –  0,010

*) markerer «Ikke akkreditert analyse».
L) Målt ved romtemperatur. Korreksjon med utstyr for automatisk ì temperaturkompensasjon. Måletemperatur er lagret med rådata.


UTVIDEDE ANALYSERESULTATER

Tabell  «Kjemiske og fysiske parametere»


God vannkvalitet fra Vestfold Vann.