Vannkvalitet – Analyseresultater

Vestfold Vann IKS følger et analyseprogram som innebærer uttak av vannprøver av både råvann og behandlet vann på våre to vannbehandlingsanlegg på Eidsfoss og Seierstad.

PRØVEUTTAK SEIERSTAD: 14.09.20
PRØVEUTTAK EIDSFOSS: 15.03.21

Analyse Benevning Grenseverdi
rentvann
Råvann
 Seierstad
Rentvann
Seierstad 
Råvann
Eidsfoss
Rentvann
Eidsfoss
Koliforme bakterier Antall/100 ml  0  30  <1  <1  <1
E. coli Antall/100 ml  0  <1  <1  <1  <1
Intestinale enterokokker Antall/100 ml  0  <1  <1  <1  <1
Clostridium perfringens Antall/100 ml  0  <1  <1  <1  <1
Kimtall v/22° /ml  100  <10  <10  <10  <10
pH, surhetsgrad  6,5 – 9,5  6,7  7,7  7,2  8,2
Fargetall filtrert  mg/l Pt  20  29  3  10  10
Turbiditet FNU  1  0,17  <0,05  0,24  0,16
Alkalitet mmol/l  Ingen  –  0,68  –  0,67
Kalsium, AES mg Ca/l  Ingen  –  8,55  –  9,99
Nitritt-nitrogen *) mg N/l  0,05  –  <0,002  –  <0,002
UV-transmisjon 5 cm kyvette %  Ingen  –  59,1  –  42,0
Ammonium-nitrogen mg N/l  0,50  –  <0,002  –  0,017

*) markerer «Ikke akkreditert analyse».
L) Målt ved romtemperatur. Korreksjon med utstyr for automatisk ì temperaturkompensasjon. Måletemperatur er lagret med rådata.


UTVIDEDE ANALYSERESULTATER

Tabell  «Kjemiske og fysiske parametere»


God vannkvalitet fra Vestfold Vann.