Vannkvalitet – Analyseresultater

Vestfold Vann IKS følger et analyseprogram som innebærer uttak av vannprøver av både råvann og behandlet vann på våre to vannbehandlingsanlegg på Eidsfoss og Seierstad.

PRØVEUTTAK SEIERSTAD: 14.07.20
PRØVEUTTAK EIDSFOSS: 14.07.20

Analyse Benevning Grenseverdi
rentvann
Råvann
 Seierstad
Rentvann
Seierstad 
Råvann
Eidsfoss
Rentvann
Eidsfoss
Koliforme bakterier Antall/100 ml  0  <1  <1  1  <1
E. coli Antall/100 ml  0  <1  <1  <1  <1
Intestinale enterokokker Antall/100 ml  0  <1  <1  <1  <1
Clostridium perfringens Antall/100 ml  0  <1  <1  <1  <1
Kimtall v/22° /ml  100  <10  <10  <10  <10
pH, surhetsgrad  6,5 – 9,5  6,7  7,9  7,5  8,0
Fargetall filtrert  mg/l Pt  20  29  4  11  10
Turbiditet FNU  1  0,14  <0,07  0,20  0,15
Alkalitet mmol/l  Ingen  –  0,71  –  0,75
Kalsium, AES mg Ca/l  Ingen  –  8,76  –  17,4
Nitritt-nitrogen *) mg N/l  0,05  –  <0,002  –  <0,002
UV-transmisjon 5 cm kyvette %  Ingen  –  61,4  –  38,4
Ammonium-nitrogen mg N/l  0,50  –  <0,025  –  0,026

*) markerer «Ikke akkreditert analyse».
L) Målt ved romtemperatur. Korreksjon med utstyr for automatisk ì temperaturkompensasjon. Måletemperatur er lagret med rådata.


UTVIDEDE ANALYSERESULTATER

Tabell  «Kjemiske og fysiske parametere»


God vannkvalitet fra Vestfold Vann.