Vannkvalitet – Analyseresultater

Vestfold Vann IKS følger et analyseprogram som innebærer uttak av vannprøver av både råvann og behandlet vann på våre to vannbehandlingsanlegg på Eidsfoss og Seierstad.

PRØVEUTTAK SEIERSTAD: 16.09.19
PRØVEUTTAK EIDSFOSS: 16.09.19

Analyse Benevning Grenseverdi
rentvann
Råvann
 Seierstad
Rentvann
Seierstad 
Råvann
Eidsfoss
Rentvann
Eidsfoss
Koliforme bakterier Antall/100 ml 0   12  <1   1 <1
E. coli Antall/100 ml 0  <1  <1 <1 <1
Intestinale enterokokker Antall/100 ml 0  <1  <1 <1 <1
Clostridium perfringens Antall/100 ml 0   1  <1 <1 <1
Kimtall v/22° /ml 100  10  <10  <10 <10
pH, surhetsgrad 6,5 – 9,5  6,4  7,8  7,2 7,7
Fargetall filtrert  mg/l Pt 20  30  3  12 11
Turbiditet FNU 1  0,12  0,07  0,12 0,11
Alkalitet mmol/l Ingen  –  0,67  – 0,61
Kalsium, AES mg Ca/l Ingen  –  10,1  – 14,9
Nitritt-nitrogen *) mg N/l 0,05  –  <0,002  – <0,002
UV-transmisjon 5 cm kyvette % Ingen  –  66,6  – 40,4
Ammonium-nitrogen mg N/l 0,50  –  <0,002  – <0,002

*) markerer «Ikke akkreditert analyse».
L) Målt ved romtemperatur. Korreksjon med utstyr for automatisk ì temperaturkompensasjon. Måletemperatur er lagret med rådata.


UTVIDEDE ANALYSERESULTATER

Tabell  «Kjemiske og fysiske parametere»


God vannkvalitet fra Vestfold Vann.