Vannkvalitet – Analyseresultater

Vestfold Vann IKS følger et analyseprogram som innebærer uttak av vannprøver av både råvann og behandlet vann på våre to vannbehandlingsanlegg på Eidsfoss og Seierstad.

PRØVEUTTAK SEIERSTAD: 12.05.20
PRØVEUTTAK EIDSFOSS: 12.05.20

Analyse Benevning Grenseverdi
rentvann
Råvann
 Seierstad
Rentvann
Seierstad 
Råvann
Eidsfoss
Rentvann
Eidsfoss
Koliforme bakterier Antall/100 ml  0  1  <1  <1  <1
E. coli Antall/100 ml  0  <1  <1  <1  <1
Intestinale enterokokker Antall/100 ml  0  <1  <1  <1  <1
Clostridium perfringens Antall/100 ml  0  1  <1  <1  <1
Kimtall v/22° /ml  100  20  <10  <10  <10
pH, surhetsgrad  6,5 – 9,5  6,7  7,9  7,3  8,0
Fargetall filtrert  mg/l Pt  20  35  4  13  12
Turbiditet FNU  1  0,16  <0,05  0,20  0,17
Alkalitet mmol/l  Ingen  –  0,67  –  0,70
Kalsium, AES mg Ca/l  Ingen  –  10,9  –  15,4
Nitritt-nitrogen *) mg N/l  0,05  –  <0,002  –  <0,002
UV-transmisjon 5 cm kyvette %  Ingen  –  60,2  –  35,2
Ammonium-nitrogen mg N/l  0,50  –  <0,013  –  0,060

*) markerer «Ikke akkreditert analyse».
L) Målt ved romtemperatur. Korreksjon med utstyr for automatisk ì temperaturkompensasjon. Måletemperatur er lagret med rådata.


UTVIDEDE ANALYSERESULTATER

Tabell  «Kjemiske og fysiske parametere»


God vannkvalitet fra Vestfold Vann.