Vannkvalitet – Analyseresultater

Vestfold Vann IKS følger et analyseprogram som innebærer uttak av vannprøver av både råvann og behandlet vann på våre to vannbehandlingsanlegg på Eidsfoss og Seierstad.

PRØVEUTTAK SEIERSTAD: 10.07.2023
PRØVEUTTAK EIDSFOSS: 10.07.2023

Analyse Benevning Grenseverdi
rentvann
Råvann
 Seierstad
Rentvann
Seierstad 
Råvann
Eidsfoss
Rentvann
Eidsfoss
Koliforme bakterier Antall/100 ml  0  2  <1  2  <1
E. coli Antall/100 ml  0  <1  <1  <1  <1
Intestinale enterokokker Antall/100 ml  0  <1  <1  <1  <1
Clostridium perfringens Antall/100 ml  0  <1  <1  <1  <1
Kimtall v/22° /ml  100  <10  <10  <10  <10
pH, surhetsgrad  6,5 – 9,5  6,6  7,9  7,5  8,1
Fargetall filtrert  mg/l Pt  20 36  3 14  12
Turbiditet FNU  1  0,13  0,05  0,16  0,05
Alkalitet mmol/l  Ingen  –  0,73  –  0,83
Kalsium, AES mg Ca/l  Ingen  –  9,32  –  16,9
Nitritt-nitrogen *) mg N/l  0,05  – <0,002  –  <0,002
UV-transmisjon 5 cm kyvette %  Ingen  –  65,1  –  36,3
Ammonium-nitrogen mg N/l  0,50  –  0,011  –  0,031

*) markerer «Ikke akkreditert analyse».
L) Målt ved romtemperatur. Korreksjon med utstyr for automatisk ì temperaturkompensasjon. Måletemperatur er lagret med rådata.


UTVIDEDE ANALYSERESULTATER

Tabell  «Kjemiske og fysiske parametere»


God vannkvalitet fra Vestfold Vann.