Eiere & organisasjon

Vestfold Vann IKS eies av følgende kommuner: Larvik, Sandefjord, Tønsberg, Færder, Horten og Holmestrand.

Vestfold Vann IKS øverste organ er representantskapet der hver av eierkommunene har ett medlem, representert ved ordfører. Selskapets styre består av fem representanter samt ansattes representant. Se oversikt over medlemmer i styret og representantskapet.

Selskapsavtale for Vestfold Vann IKS

Selskapets formål er på en kostnadseffektiv måte å levere tilstrekkelige mengder med drikkevann av offentlig godkjent kvalitet til eierkommunene på like vilkår fra egne vannverk i Farris og Eikeren. Dersom vannverkenes kapasitet er tilstrekkelig, kan selskapet selge vann til jordvanning eller selge drikkevann til kunder utenfor eierkommunenes forsyningsområder. Selskapet kan, når det fremmer selskapets og eiernes formål, inngå samarbeid med andre virksomheter og delta på eiersiden i selskaper og interkommunale selskaper med begrenset ansvar.

Selskapsavtale for Vestfold Vann IKS – vedtatt 21.12.2023