Interkommunal elitegruppe

Til å oppdage og lokalisere lekkasjer har VV en interkommunal elitegruppe på seks personer, som har ansvar for alle vannledninger i de seks kommunene. Fra januar av ble Larvik med i samarbeidet, og nå er man i ferd med å overføre erfaringene og gruppa er i ferd med å gjøre seg kjent med den nye kommunen.

Link til artikkel i VA-nytt