Vestfold Vann leverer pilotanlegg til Newton Larvik

Ved å støtte Newton Larvik ønsker vestfold Vann å bidra til økt kunnskap om drikkevann, og større fokus på vern av våre drikkevannskilder.

Onsdag 19. november leverte Vestfold Vann nytt pilotanlegg for vannrensing til Newton Larvik. Anlegget er på forhånd testet med gode resultater, med rensing av vann fra Farris. Under første forsøk ble vannets farge redusert med ca 90 prosent (fra 33 mg Pt/l til 4 mg Pt/l) – dette er nesten like bra som ved hovedanlegget til Vestfold Vann. Det fine med anlegget er at det er bygget opp med gjennomsiktige filterkolonner, slik at elevene kan følge vannets vei, og få innblikk i det som skjer gjennom behandlingsprosessen.

Vestfold Vann takker Roar Finsrud (rådgiver),  Enwa PMI AS og Brødrene Dahl AS, som har bidratt vederlagfritt i forbindelse med planlegging og utførelse av anlegget.