Vestfold Vann støtter Newton-rommet i Larvik

Newton Larvik nettside skriver de ‘Norge trenger flere realister, Vestfold og Larvik er intet unntak. Interesse for matematikk og naturfag begynner i grunnskolen. Newton Larvik er en ny læringsarena for alle 20 skolene i Larvik og Norges nest største videregående skole; Thor Heyerdahl vgs med sine 1.600 elever. I Newton-rommet vil elevene møte spennende utfordringer og praktiske øvelser som motiverer til innsats.

Målet er å bidra til å styrke realfag og teknologiske fag i skolen i tråd med læreplanene. Mer praktisk læring og flere spennende oppgaver for elevene skal stimulere til bedre mestring. Dette sees som et ledd i en større realfagsatsing i Larvik og Vestfold – og vi ønsker å sette et godt fotavtrykk for fremtiden. Newton Larvik skal gjøre det lettere og mer interessant for dagens unge å velge realfaglige og teknologiske utdanningsveier.’

Utvikling av «vannmodul»

Vestfold Vann samarbeider med Newton Larvik om utvikling av en «vannmodul», der elevene i tillegg til teoretisk innføring i aktuelle emner skal få teste ut vannrensing i praksis. Pilotanlegget er et lite renseanlegg, bygget opp etter samme prinsipp som mange av vannverkene som finnes i Norge. «Råvann» fra Farris tilsettes fellingskjemikalier og ledes inn i en filterkolonne, der løst humus (bidrar til vannets brunfarge) klumper seg sammen, slik at det kan filtreres ut. Siden ledes det rensede vannet videre til en ny filterkolonne med marmorgrus. Her økes vannets pH, alkalitet og kalsiuminnhold. Kun desinfisering mangler for at dette anlegget skal kunne levere drikkevannskvalitet.