Vestfold Vann bygger nå ny kum ved Sjustok

Sentrale elementer på hovedvannledningen til Færder kommune rehabiliteres etter mange års drift.

Vestfold Vann bygger nå ny kum ved Sjustok på Vear i Tønsberg kommune. Det gamle kumarrangementet var gammelt og modent for utskiftning. Kummen er sentral i hovedvannforsyningen fra Vestfold Vanns pumpestasjon på Akersvann til Færder kommune. I løpet av året vil Vestfold Vann starte arbeidene med å rehabilitere tilsvarende kum på Munkerekka i Færder kommune samt sikring av hovedledningen på utsatte punkter.