Vern av drikkevannskildene

Noe av det viktigste vi gjør er å verne drikkevannskildene for kommende generasjoner. Stadig flere skal ha vann fra Eikeren og Farris. Samtidig skal det bygges flere boliger, flere næringsområder og flere transportveier. Klimaendringer bidrar til utfordringer når økt nedbør gir risiko for at forurensning renner ut i drikkevannskildene. Alle disse elementene illustrerer at vannkildene våre møter stadig sterkere press. Vi må sikre oss mot at vi mister kontrollen. Samfunnet er sårbart hvis vi ikke gjør vårt beste for å tenke mange generasjoner frem og verner drikkevannet.