Reservekraft Eidsfoss vannbehandlingsanlegg (VBA)

Eidsfoss VBA har nå fått installert reservekraft. Aggregatene på anlegget er dimensjonert til å forsyne våre kommuner med vann under normale forhold og har dieselreserver for tre døgns produksjon. Aggregatene testkjøres jevnlig for å ha best mulig kontroll og oppfølging av dem. Reservekraft er tidligere installert ved Seierstad VBA og mindre pumpestasjoner på distribusjonssystemet.