Miljøtilstanden i Eikeren

I forbindelse med vannforvaltningsarbeidet har det kommet nye overvåkningsdata som gjør at miljøtilstanden i Eikeren er nedgradert, i samsvar med grenseverdier i vannforskriften (EUs vanndirektiv). Den økologiske tilstanden går ned fra god til moderat. Den kjemiske tilstanden går ned fra god til dårlig.

Fylkesmannen i Vestfold og Telemark har i dag lagt ut informasjon om dette på sine nettsider:

https://www.fylkesmannen.no/vestfold-og-telemark/miljo-og-klima/vann/miljotilstanden-i-eikeren/

Vestfold Vann har rutinemessig prøvetaking av vannkvaliteten. Analyseresultater for de omtalte parameterne viser svært lave verdier og er langt under grenseverdien fastsatt i drikkevannsforskriften. Drikkevannet tilfredsstiller således kravene i drikkevannsforskriften.

Vestfold Vann er opptatt av å ta vare på Eikeren som drikkevannskilde i det langsiktige perspektivet og vil bidra i arbeidet med videre kartlegging, samt tiltak for å forbedre vannkvaliteten.