Svært lite mikroplast i norsk drikkevann

Det er svært lave nivåer av mikroplast i vannet fra norske vannverk, viser en kartlegging foretatt av bransjeorganisasjonen Norsk Vann. Folkehelseinstituttet konkluderer med at dette ikke utgjør noen helserisiko.

Vestfold Vann tar på alvor utfordringene med plastforsøpling og mikroplast i vannforekomstene. Derfor deltok Vestfold Vann i undersøkelsen med vannprøver fra Farris og Seierstad vannbehandlingsanlegg og Eikeren og Eidsfoss vannbehandlingsanlegg. Øvre Eiker kommune deltok også med vannprøver fra Eikeren og sitt eget vannbehandlingsanlegg.

Analyser viser at forekomsten av mikroplast i vannprøvene var null eller nær null. Som det fremkommer av analyseresultatene Norsk Institutt for Vannforskning (NIVA) har gjennomført er det svært lave nivåer i Farris og Eikeren. Vannprøvene fra Vestfold Vanns anlegg i Eikeren var marginalt høyere enn vannprøvene fra Øvre Eiker kommune for Eikeren, men fortsatt veldig lave. Nivåforskjellene kan skyldes påvirkning i forbindelse med prøvetakningen eller en liten variasjon.

Folkehelseinstituttet har fulgt prosjektet fra start og foretatt en helsemessig vurdering av resultatene fra kartleggingen. – Med utgangspunkt i foreliggende kunnskap, utgjør disse lave nivåene av mikroplast i drikkevann ingen helsemessig risiko, bekrefter seniorrådgiver Susanne Hyllestad ved Folkehelseinstituttet.

Vestfold Vann er imidlertid av den oppfatning at det er viktig å følge med på denne problemstillingen også fremover. Selv om forekomsten av mikroplast i drikkevannet fra Farris og Eikeren er lavt og uten helsemessig risiko er det viktig å fortsette kampen mot plastforsøpling og mikroplast. Vi ønsker så rene drikkevannskilder som mulig og oppfordrer alle til å bidra til å holde vannkilden ren. Dette er viktig for å sikre fortsatt trygt drikkevann i springen.

 

Analyseresultater_mikroplast i drikkevann