Lekkasjesøk

Vestfold Vann IKS har definert et mål om å komme ned på et vanntap på maksimalt 20 prosent mot dagens nivå på nærmere 30 prosent.

Den enkelte eierkommune skal etablere lekkasjereduksjonsplaner samt et regnskap for vann levert til forbruker, industri og alt annet vann som det kan redegjøres for. Ikke overraskende er det særlig mye lekkasjer i gammelt ledningsnett. Vi samarbeider tett med våre ti eierkommuner om reduksjon av vanntap.

Funn og reparasjon av brudd på kommunale og private vannledninger er eksempler på det. Vi driver også holdningsarbeid knyttet til vannbesparelse. Hvert år avdekkes omkring 350 små og store lekkasjer på ledningsnettet i Vestfold. Seks lekkasjeletere er engasjert i arbeidet.