Landemerke over Aulielva er fjernet

Den gamle hovedvannledningen over Aulielva er fjernet. Vannledningen har vært i drift siden 1968 og var moden for utskiftning. Ledningen har forsynt Tønsberg og Horten kommune med drikkevann i mer enn 50 år. Ny ledning er lagt under Aulielva og vil i fremtiden bidra til en sikker og god vannforsyning i området. Rehabilitering av gammel hovedvannledning fortsetter videre i området sørover fra Jarlsberg mot Bjelland og vil ferdigstilles før påske.