Vestfold vann er klar for en ny sommersesong med høyere vannforbruk

Begge vannbehandlingsanlegg er i drift igjen etter en lengre og viktig vedlikeholdsstopp ved Seierstad VBA. Mer enn 50 år gamle mekaniske komponenter samt eldre elektrisk utstyr er skiftet og inngår som en viktig del av vårt forebyggende vedlikeholdsarbeid. For å sikre og trygge vannforsyningen i fremover vil det være behov for liknende vedlikeholdsarbeider og rehabiliteringer både på vannbehandlingsanleggene og hovedvannledningen.