Vedlikeholdsarbeid på Seierstad

Alle eierkommunene i Vestfold Vann vil i vinter få vann fra Eidsfoss vannbehandlingsanlegg.

Ved Seierstad vannbehandlingsanlegg utføres ulike vedlikeholdsarbeider da anlegget er over 50 år gammelt.

Utskifting av gamle og slitte deler er et viktig arbeid for å sikre vannforsyningen fremover.