Undervisningsmodul om vannrensing godkjent

Etter et lengre tids samarbeid mellom Newton Larvik og Vestfold Vann er nå en komplett undervisningsmodul, der skoleelevene i Vestfold kan lære mer om drikkevann og drikkevannskilder, nå formelt godkjent av NTNU (Norges teknisk naturvitenskapelige universitet). Prosjektet er nærmere omtalt i dagens utgave av Østlands – Posten.

Vestfold Vann er ekstra stolte av å kunne presentere dette unike prosjektet på Verdens Vanndag 22. mars!

Vi takker for samarbeidet med «Newton Larvik» og håper at «Newtonmodulen» kan være til glede og nytte for Vestfolds skolelever i mange år fremover. Vi håper samtidig at også flere av landets byer og «Newtonrom» vil ta i bruk denne modulen i sin undervisning, og således bidra til vår målsetning om økt bevissthet rundt drikkevann og drikkevannskilder.