«En skoletime – hvordan skape interesse for vannfaget?»

Årets fagseminar for landets driftsassistanser ble avholdt 17. – 18. januar på Hamar, med 27 representanter fra forskjellige driftsassistanser rundt om i hele landet.

I programmet stod følgende inlegg:

«En skoletime – hvordan skape interesse for vannfaget?» ved Roy Bjelke, Vestfold Vann IKS

Vestfold Vann har siden 2014 hatt «et velfungerende opplegg» når det gjelder rekruttering til bransjen, og økt fokus på drikkevann generelt, via et samarbeide med de videregående skolene i Vestfold. Dette ble nå visst frem på Hamar.

Opplegget starter med en bedriftspresentasjon av Vestfold Vann, hvor vannverket med sine vannkilder blir presentert. Dette vinkles videre til hvor heldige vi er i Norge, med nesten ubegrensede ferskvannsressurser – sett i forhold til at nesten en femtedel av verdens befolkning (1,2 milliarder mennesker) bor i områder der rent vann er mangelvare.

Vi hadde med oss utstyr for å vise frem litt vannkjemi, og for å vise hvordan kjemisk rensing av drikkevann fungerer. pH måling av både råvann fra Farris, renset drikkevann og Cola som sto på programmet. Videre ble vår Jar – test brukt for å vise frem hvilken pH som gir best felling ved bruk av PAX 16 og POLYMER. Også våre 30 vannfaglige teorioppgaver, som er utarbeidet etter VK1 og VK2 s faglige pensum, ble visst frem. Og selvfølgelig ble vår vann – sylinder som er fylt med en ukjent mengde vann vist frem (der elevene skal beregne eller gjette seg frem til volumet), det samme gjaldt Roar Rør – som er bransjens «maskot».

Tilbakemeldingene etter presentasjonen var positive, og det var mange som hadde kommentarer og spørsmål. Ingrid Holøyen Skjærbakken fra NORSK VANN oppfordret deltakerne på fagseminaret til og videreføre det positive som VESTFOLD VANN hadde visst frem.