Samarbeidet Vestfold Fylkeskommune – TANNHELSE / Vestfold Vann IKS –

Etter flere års opphold med samarbeid, er så tiden inne igjen til å forsterke helsebudskapet for å få vann som: FØRSTEVALG NÅR DET GJELDER DRIKKE!
Alle årets første klassinger (totalt 2804) har mottatt vannverkets 0,5 l. vannflaske.
Onsdag den 13.2. var FYLKESTANNLEGER vertskap for en fagdag for sine tannpleiere og klinikksjefer,
og på agendaen stod Vann i Vestfold – Vestfold Vann v/ Roy Bjelke –
Våre to vannverk med kilder ble presentert, og ikke minst vår renseprosess av råvann til vårt alltid krystallklare drikkevann ifra både Seierstad og Eidsfoss vannbehandlingsanlegg.
Likeledes hva av aktiviteter som er gjennomført siste året, og vi ser frem til å spille på lag igjen med
våre samarbeidspartnere i TANNHELSE I FYLKESKOMMUNEN.