Optimalisering av driften ved Eidsfoss Vannbehandlingsanlegg.

I løpet av det siste året har Vestfold Vann arbeidet med å identifisere områder for optimalisering av driften ved Eidsfoss VBA. Vi har jobbet med premisser for mer effektiv pumpedrift og UV-behandling. Dette vil være klart i løpet av vinteren. I tillegg er rutinene for drift av marmorfiltrene effektivisert, noe som har redusert behovet for blant annet bruk av spylevann.