Oppgraderinger i Åsgårdstrand pumpestasjon.

I løpet av januar måned har Vestfold Vann demontert gammel armatur og vannmålere på Åsgårdstrand pumpestasjon. Disse har vært i bruk i snart 50 år. Hovedvannledningen fra Tønsberg til Horten ble lagt midt på 70-tallet. Ventiler og sluser må til enhver tid fungere og holde tett når de skal brukes for å kunne opprettholde sikkerheten og beredskapen i vannforsyningen. Vannmålere har også en begrenset levetid. Disse komponentene er nå byttet med ny automatisk styring og de mekaniske komponentene forventes å ha en levetid på nye 30-40 år.