Nyttig erfaringsutveksling med Bergen kommune.

Tirsdag 12. mars fikk lekkasjeleteravdelingen i Vestfold Vann hyggelig besøk av Bergen kommune. Lekkasjekontroll og vanntapsanalyse stod på
programmet og det var gode og nyttige innlegg fra begge sider i denne viktige tematikken. Vi har en felles strategi om å redusere vanntapet vårt
ned til 20 % og har således nytte av felles erfaring og kompetanse på området.