Norsk Vanns bærekraftpris 2017 tildelt Tønsberg kommune og Vestfold Vann

Norsk Vanns Årskonferanse ble arrangert 5. og 6. september i Oslo. I den anledning ble det også i år utdelt priser til medlemmer som har utmerket seg innen vannbransjen. Prisene som ble utdelt var Norsk Vanns bærekraftpris for 2017 og Norsk Vanns omdømmepris for 2017.

«Årets bærekraftpris deles mellom to verdige vinnere, et interkommunalt selskap og en kommune, som sammen har jobbet målrettet og systematisk, og derigjennom oppnådd resultater i tråd med egne vedtatte bærekraftmål. Lenge før Norsk Vann startet arbeidet med en bærekraftstrategi for vannbransjen, hadde vinnerne vedtatt et ambisiøst og konkret mål for lekkasjereduksjon fra vannledningsnettet. De har gjennom flere år arbeidet systematisk og målrettet, etter anerkjente internasjonale prinsipper, for å nå målene. I tillegg har de aktivt delt kunnskap og erfaringer med resten av bransjen. Den ene prisvinneren har vært en sentral kraft i flere av Norsk Vanns organer og prosjekter, og var tidlig en viktig pådriver for Norsk Vanns engasjement for bærekraft.

Det interkommunale selskapet oppnådde i 2016 et gjennomsnittlig vanntap for alle sine 8 eierkommuner på 24 %, med et mål om å komme ned til 20 % innen 2021. Uten arbeidet som foregår i eierkommunene hadde ikke det interkommunale selskapet nådd sine mål. Derfor får den ene eierkommunen også prisen, for sitt arbeid med lekkasjereduksjon, da vedkommende kommune oppnådde i 2016 et knallsterkt resultat på 18 %.

Kilde: Norsk Vann