Ledig stilling – lekkasjekontroll Vestfold Vann

Faglig interessant og utviklende stilling for deg som er interessert i vann- og avløpsteknikk, avansert utstyr for lekkasjesøk og dataverktøy. Vi tilbyr en viktig samfunnsnyttig rolle, et godt kollegialt arbeidsmiljø og varierte og utfordrende oppgaver på tvers av organisasjoner og kommunegrenser. Vestfold Vann har – sammen med eierkommunene – etablert ambisiøse målsettinger om reduksjon av vanntapet fra vannledningsnettet. Lekkasjeavdelingen har naturlig nok en meget sentral rolle i dette arbeidet.

Stillingen innebærer kontroll og lekkasjeleting på vannledningsnettet i våre 5 eierkommuner. Hovedtyngden av arbeidet skjer ute i felten, i samarbeid med driftsavdelingene i de aktuelle kommunene.

Søknadsfrist: 26.11.2020

Link til annonse på Finn.no