DET ER FORTSATT MINUS GRADER OM NATTEN-

Noen gode råd for å slippe å komme i en slik situasjon:
• Ha utekrana stengt til det er pluss grader nattestid.
• Ikke sett vannet på hytte-ledningen før pluss gradene er der, og forsikre deg alltid at du har kontroll på ledningsstrekket du setter vann på.
• Reiser man bort foren lengre tid, bør hoved stoppekrana stenges.
• Pass på at lufteluker i kjeller ikke blåser kald luft rett på vannledningssystemet.
• Vurder installasjon av automatiske avstengningssystem ved lekkasje i hus. Dette bidrar også i de fleste tilfeller til reduksjon i forsikringspremien.