Vannkvalitet – Analyseresultater

Vestfold Vann IKS følger et analyseprogram som innebærer uttak av vannprøver av både råvann og behandlet vann på våre to vannbehandlingsanlegg på Eidsfoss og Seierstad.

PRØVEUTTAK SEIERSTAD: 15.01.18
PRØVEUTTAK EIDSFOSS: 12.03.18

Analyse Benevning Grenseverdi
rentvann
Råvann
 Seierstad
Rentvann
Seierstad 
Råvann
Eidsfoss
Rentvann
Eidsfoss
Koliforme bakterier Antall/100 ml 0  <1  <1 <1 <1
E. coli Antall/100 ml 0  <1  <1 <1 <1
Intestinale enterokokker Antall/100 ml 0  <1  <1 <1 <1
Clostridium perfringens Antall/100 ml 0  <1  <1 <1 <1
Kimtall v/22° /ml 100  40  <10 <10 <10
pH, surhetsgrad 6,5 – 9,5  6,6  7,8  7,3 7,8
Fargetall filtrert  mg/l Pt 20  33  4  13 12
Turbiditet FNU 1  0,39  0,13  0,56 0,49
Alkalitet mmol/l Ingen  –  0,65  – 0,80
Kalsium, AES mg Ca/l Ingen  –  8,1  – 16,3
Nitritt-nitrogen *) mg N/l 0,05  –  <0,002  – <0,002
UV-transmisjon 5 cm kyvette % Ingen  –  58,0  – 34,5
Ammonium-nitrogen mg N/l 0,50  – 0,037  – 0,026

*) markerer «Ikke akkreditert analyse».
L) Målt ved romtemperatur. Korreksjon med utstyr for automatisk ì temperaturkompensasjon. Måletemperatur er lagret med rådata.


UTVIDEDE ANALYSERESULTATER

Tabell  «Kjemiske og fysiske parametere»


God vannkvalitet fra Vestfold Vann.