Styret & representantskapet

Møteplan 2017

Styret i Vestfold Vann IKS

Januar 2016 – desember 2019

Navn Funksjon Telefon
Vidar Ullenrød  Styrets leder +47 94 14 10 77
Erland Buøen  Styrets nestleder +47 90 94 10 54
Kathrine Ebbesen Rør  Styremedlem +47 95 90 65 34
Ranveig Rønningen Saaghus  Styremedlem +47 41 66 24 32
Olav Bjørnli  Styremedlem +47 95 02 48 11
Jarle Liverød  Styremedlem – ansattes representant +47 94 80 15 29
Jan-Agnar Stålerød  Første varamedlem +47 41 60 00 42
Tor Steinar Mathiassen  Andre varamedlem +47 91 53 23 54
Jorunn Anne Midthun  Tredje varamedlem +47 47 75 57 71
Børge R Bjørndahl  Varamedlem – ansattes representant +47 91 51 45 24

Medlemmer representantskapet

Valgperiode 2015-2019
Eierkommunene stiller med ordfører som representantskapsmedlem

Medlem Varamedlem Kommune
Bjørn Ole Gleditsch (leder) Cathrine Andersen Sandefjord kommune
Roar Jonstang Bjørn Kåre Sevik Nøtterøy kommune
Petter Berg Bent Moldvær Tønsberg kommune
Are Karlsen Ivar Andreassen Horten kommune
Thorvald Hillestad Frode G Hestnes Re kommune
Bente K Bjerke Carl-Erik Grimstad Tjøme kommune
Mette Måge Olsen Anne Nordby Skarstad Hof kommune
Alf Johan Svele Ulf Sundling Holmestrand kommune